Kulturhuset Viby C

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Skovlundgårdsvej 52, 8260 Viby J, CVR-nummer 42484377

Indsamlingsperiode

1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.kulturhusetviby.dk), online indsamlingsplatform (www.crowdfunding-aarhus.dk), sociale medier og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 926981) og kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1635947310).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til arkitekt- og ingeniørprojekt i forlængelse af køb af en historisk, stor præstegård.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til renovering af præstegården.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05893