KultØst

17-05-2024

Kontaktoplysninger

Jernaldermarken 76,  4000 Roskilde

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2023 til den 17. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kultøst.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) samt salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 383884) og kontooverførsel (reg.nr.: 5442 kontonr.: 0245003).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for etableringen af et lokalt kulturhus i Trekroner, Roskilde, herunder til forberedelse af byggeprojekt og, såfremt der samlet set opnås finansiering til kulturhuset, selve byggeprojektet og etablering/inventar.

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til kultur-events i overensstemmelse med foreningens virke.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til kulturelle formål i lokalområdet af samme karakter, som kulturhuset skulle danne rammen om, herunder lokale teatergrupper, musikarrangementer, fællesspisning o.l.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at forberede og etablere kulturhuset, vil disse blive brugt til inventar i huset og afvikling af kulturelle arrangementer, evt. som særarrangement for indehavere af folkeaktier, f.eks. koncert, fællesspisning eller teater.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06366