Krogerup Højskoles Elevfond

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Krogerupvej 13,  3050 Humlebæk  CVR 41448490

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 272969) og kontooverførsel (reg.nr.: 5366 kontonr.: 0000251098).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte mindrebemidlede unge i deres drøm om et højskoleophold på Krogerup Højskole. Vi lægger vægt på, at de unge, vi giver støtte, har et særligt behov for at komme af sted udover et stærkt ønske,
det kan være uddannelsestræthed, mistrivsel i hjemmet, negativ social kontrol eller lignende. Herudover ønsker vi også med støtten at øge mangfoldigheden i elevgruppen på højskolen.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overgå til Krogerup Højskole, som søger at bruge dem til ting, der flugter med foreningens formål.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de gemmes til at støtte yderligere elever på senere elevhold på Krogerup Højskole.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07076