KRÆFTFORENINGEN TIDSLERNE

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Ådalsparken 29, 6710 Esbjerg V, cvr 17420291

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (www.tidslerne.dk)

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 311600).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foredrag og kurser for kræftpatienter og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07199