Korninghus

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Korningvej 37, 8700 Horsens, cvr 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.korninghus.dk)
  • sociale medier
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 18204) og kontooverførsel (reg.nr.: 1681 kontonr.: 3227202857).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til opførelse af et korninghus, der skal være Korning og omegns samlingssted.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af institutionens formål.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til drift og vedligeholdelse af Korninghus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07478