Komité - Vi hjælper dyr i nød

19-01-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Linda Vilsøe Haase,  Anton Diabelez og Bea Liliane Diabelez.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2023 til den 19. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 30312813) og kontooverførsel (reg.nr.: 2277 kontonr.: 9033845639).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe økonomisk ramte personer. Dette sker ved donation af foder til personer, som ikke har råd til foder til deres dyr.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til auktioner, porto, papir, kurve, bokse, køb af dyreartikler, forsendelsesudgifter og uforudsete udgifter.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til dyreartikler, herunder tørkost, legetøj til dyr, godbidder til dyr mv.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til ”Dyrenes Beskyttelse”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05865