Komité - The Feel Good Game

01-03-2024

Kontaktoplysninger

Eva Katrine Hellemose Pedersen, Janne Westfahl Heichelmann og Sanne Olesen Ramvad.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 1. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Kickstarter).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for programmering og hosting af app’en The Feel Good Game. Programmerings- og hostingydelser købes hos appudviklingsfirma.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til bedre funktionaliteter i app’en samt bedre grafik.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06377