Komité - Støtte til barbershopkvartetten HusAar

04-05-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Yngve Lyngsø, Jonas Rasmussen, Søren Kronsgaard Detlefsen og Anders Slot Sørensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2023 til den 4. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, samt via sociale medier (Facebook, Instagram og YouTube) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 4914JR) og kontooverførsel (reg.nr.: 5381® kontonr.: 536511).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for barbershopkvartetten "HusAar" i internationale konkurrencer. Pengene skal bruges til nødvendige udgifter som: kørsel, rejse, kost, logi, coaching og udgifter for deltagelse i konkurrencen, herunder tilmelding til konkurrencen, medlemskab og køb af noder.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til matchende outfits til konkurrencerne, promovering af HusAars deltagelse i konkurrencer, fotosession til PR-materiale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06273