Komité - Støt Jes Dorph-Petersen

30-06-2024

Kontaktoplysninger

Bo Bjerregaard Rasmussen, Jes Dorph-Petersen og Mai-Britt Haurholm.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5475 kontonr.: 1683629).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til betaling af omkostningerne forbundet med Jes Dorph-Petersens retssag i anledning af den advokatundersøgelse af indberetninger om krænkende handlinger, som advokatfirmaet Norrbom Vinding udførte for TV2 i 2020.
Midlerne kan endvidere anvendes til betaling af omkostninger forbundet med foretagelse af retsskridt mod personer, der har fremsat anklager mod Jes Dorph-Petersen om krænkende adfærd i forbindelse med førnævnte advokatundersøgelse,
såvel som offentligt samt mod fysiske og juridiske personer, der har viderebragt og på anden vis udbredt de pågældende beskyldninger.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til forskning og projekter til støtte for retssikkerhed varetaget af tænketanken Justitia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06474