Komité - Soroptomist International Birkerød

30-06-2024

Kontaktoplysninger

Solveig Burmølle Løfberg, Marianne Møberg Thomasen og Mette Marie Baggesen

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.soroptimist-danmark.dk/birkeroed).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 69180) og kontooverførsel (reg.nr.: 6498 kontonr.: 2009009).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte kvinder og piger i hele verden, primært til uddannelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06481