Komité - Rikke Holme Hamed Godiksen

01-02-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Rikke Holme Hamed Godiksen, Alva Hamed Godiksen og Heidi Pedersen.

Indsamlingsperiode

Fra den 2. februar 2023 til den 1. februar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen via sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9370 kontonr.: 2480259419).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Rikke, som har fået diagnosen GIST-kræft med metastasespredning til lever. Midlerne skal anvendes til behandlinger i udland og indland, samt alle omkostninger forbundet hermed.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, fordi Rikke afgår ved døden, skal midlerne i stedet anvendes til omkostninger i denne forbindelse. Et eventuelt resterende beløb vil tilfalde Rikkes datter til hjælp til at komme videre i livet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05872