Komité - Relevo Technology

14-04-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Rebekka Quistgaard Kølbæk, Thomas Quistgaard Kølbæk og Jael Quistgaard-Leth.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2023 til den 14. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (crowd­funding.ida.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5474 kontonr.: 1050849).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til udvikling af prototype og indledende produktion.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06104