Komité - Podcasten Bagerstop

2024

Kontaktoplysninger

Bente Viola Weibel, Martin Weibel og Niels Weibel.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2023 til den 30. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://bagerstop.10er.app/).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 20714669) og kontooverførsel (reg.nr.: 3642 kontonr.: 6345637141).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for at udvikle podcasten, samt til at forsøde Martin Weibels families liv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06484