Komité - Mabinga School and Church Donations

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Kanqwa Kapansa Tærsker, Esben Tærsker og James Kwasi Owusu.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 8871GB).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes dels til transport af donerede skolemøbler og artikler fra den nu lukkede Brorsonskole i Varde kommune til Mibinga Primary School, Chinsali district, Zambia, og dels til transport af kirkeligt udstyr til St. Dominic Parish, Chinsali, Zambia.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til opmagasinering af møbler/udstyr.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til St. Dominic Parish, Chinsali, Zambia.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05793