Komité - Kattelopperiet by Tanja

14-04-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Tanja Brodersen Smidemann, Tine Ravn Pedersen og Connie Frydkær Holstebro.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2023 til den 14. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 7392 kontonr.: 1070801848).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte op om foreninger og internater, der hjælper hjemløse katte i Danmark.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til fordel for Kattehuset 5762.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06203