Komité - Joshua

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Mette Phillips, Simon Gordon Phillips og Ellis Skytte Olesen.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (GoFundMe) og sociale medier (Instagram og Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5474 kontonr.: 1144843).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Joshua’s udøvelse af motocross-sport, herunder udgifter til træning i ind- og udlandet, deltagelse i konkurrencer i både ind- og udlandet, vedligeholdelse af cross maskiner og fornyelse af dem, udstyr, transportudgifter, broafgifter og fornyelse af køretøj.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05947