Komité - Indsamling til Pernille

2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Anna Britt Hjarnø Mathiassen, Nickoline Amalie Siff Møller og Pernille Petersson.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2023 til den 19. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform (GoFundMe crowdfunding), sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1633953054).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Pernille, ifm. ophold på hospitalet Arcadia Praxisklinik i Tyskland, vedr. livsforlængende cancerbehandling. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel for Pernilles to efterladte døtre, herunder at Pernilles 17-årige datter kan blive boende i sit hjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06224