Komité - Indsamling til Julie

03-03-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Julie Ninette Povelsen, Helen Machon Hjorth Pedersen og Jyytthe Sofia Izabelle Johannesen.

Indsamlingsperiode

Fra den 4. marts 2023 til den 3. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3816jx) og kontooverførsel (reg.nr.: 6150, kontonr.: 190618).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for advokatbistand, psykolog-udredning, psykolog og evt. andre udgifter i forbindelse med sager omkring børnene. De indsamlede midler skal også anvendes til Julies daglige fornødenheder samt til forsørgelse af børnene.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel for hospitalsklovnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06055.