Komité - Indsamling til Jens

04-04-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Rozalija Annalia Johannsen, Oliver Houmann Jacobsen og Kim Mo Jørgensen.

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2023 til den 4. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram og TikTok), salg/auktion og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 7758YK) og kontooverførsel (reg.nr.: 9006 kontonr.: 1300467756).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at forsøde Jens´ tilværelse den sidste tid, samt til oplevelser sammen med hans børn og børnebørn.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til bisættelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06198