Komité - Hjælp David

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen forestås af komitéen: ”Hjælp David”. Komitéen består af Robert Tvedgaard Nyborg, Nana Lynby Jensen og Christophe Lequet.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook og Instagram) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via Mobilepay (nr. 5805LK) kontooverførsel (reg.nr.: 7733 kontonr.: 1509925).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til ombygning af Davids bolig, så den er handicapvenlig.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller at formålet ikke kan opfyldes, eller at der et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal midlerne gå til Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05898