Foreningen MAPI indsamler til fordel for sygdomsramte børn og under anbringelsessager i Grønland

12-04-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Josefine Larsine Othilia Christiane Semionsen, Laila Adolfine Helene Bertelsen og Sven Bertelsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. april 2023 til den 12. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.foreningen-mapi.dk), online indsamlingsplatform (GoFundMe.com og Samlind.dk), sociale medier (Facebook, Instagram og TikTok) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 777384) og kontooverførsel (reg.nr.: 6471 kontonr.: 2087720).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for velgørenhed for længevarige somatiske syge grønlandske børn, herunder

  • Betaling for flybilletter til det nærmeste hospital med pædiatere eller specialister, betaling for privathospitaler eller -klinikker.
  • Betaling for overnatning blandt andet ved Ronald McDonalds Hus eller lignende.
  • Betaling for krisehjælp
  • Betaling for den nødvendige receptpligtige medicin.
  • Betaling for juridiske hjælp fra advokatfirmaer i forbindelse med børnesager
  • Betaling for ydelser, der har med foreningens drift at gør, herunder promovering, administration, kørsler, afholdelse af møder og rekvirering af mødelokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06152