Komité - Delebarnets Vilkår – bevægelsen for ligeværdigt forældreskab

31-05-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Eiman Marzouk, Jeppe Vingum Jorgensen, Birgit Thorsted og Katja Hospers.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, via hjemmeside/donationsmodul (https://delebarnetsvilkaar.dk/ ), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 532969) og kontooverførsel (reg.nr.: 3116 kontonr.: 13379270).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Delebarnets Vilkår – bevægelsen for ligeværdigt forældreskab til drift, onlinekampagner og til at dele budskabet samt oplyse den brede befolkning om delebarnets vilkår, når forældre skilles og går hver til sit.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06419