Komité - Anza Usalama

11-03-2024

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Freja Detterberg, Sarah Fabricius Bjørn, Lene Dorte Detterberg og Henrik Detterberg.

Indsamlingsperiode

Fra den 12. marts 2023 til den 11. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.usalama.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 658992) og kontooverførsel (reg.nr.: 5326 kontonr.: 257387).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for skolegang, fødevarer og nødvendigheder til udsatte og sårbare familier i Tanzania, som indgår i projektet Anza Usalama.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06109