Køge Bugt Stenrev

02-10-2024

Kontaktoplysninger

Mølleskovvej 3, 2670 Greve, cvr 41453656

Indsamlingsperiode

Fra den 3. oktober 2023 til den 2. oktober 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.koegebugtstenrev.dk)
  • sociale medier
  • postomdeling
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 443070).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til etablering af stenrev, indsamling af sten, indkøb af sten, udlægning af sten, mødeomkostninger, formidling om stenrev, driftsomkostninger til foreningen, udgifter til hjemmesiden www.koegebugtstenrev.dk, indkøb af uniform/tøj med logo Køge Bugt Stenrev til formidlere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.   23-700-06776