Københavns Universitet, Institut for Klinisk Veterinærmedicin

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Nørregade 10, 1165 København K - CVR 29979812

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Dyrlægevej 16, 1870 Frederiksberg C - Universitetshospitalet for Familiedyr – CVR 29979812) og events samt via hjemmeside/do­nations­­modul (www.ikv.ku.dk/om/fund­raising), sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 933823) og kontooverførsel (reg.nr.: 0216 kontonr.: 4069174078).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at øge velfærd og sundhed for Grønlandske slædehunde i Slædehundedistriktet.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller i tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne anvendes til laboratorieanalyser og forskning, der kan øge viden om slædehundenes sundhed og sygdomme.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at udbygge aktiviteterne nævnt under indsamlingens formål ovenfor.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06190