Klub Ukraina

15-03-2024

Kontaktoplysninger

Frugthaven 44, 7120 Vejle Øst - CVR 33924240

Indsamlingsperiode

Fra den 16. marts 2023 til den 15. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 576408) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13395063).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at hjælpe ukrainere, der er på flugt, samt til at hjælpe ukrainere internt i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06126