Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

01-02-2024

Kontaktoplysninger

Odshøjvej 7B,  8800 Viborg  CVR 34958610

Indsamlingsperiode

fra den 1. november 2023 til den 1. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • SMS/mail
  • opstilling af indsamlingsbøtter
  • avis (Viborg Stifts Folkeblad)

 

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 214730) og kontooverførsel (reg.nr.: 9255 kontonr.: 9037817284) eller kontant.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til donation til sociale/diakonale foreninger, der har hjemsted i Viborg Kommune, og som yder en særlig hjælp til udsatte og mindrebemidlede borgere/familier i forbindelse med julen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06901