Kirke på vej Danmark

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Nordre Byvej 13, 2680 Solrød Strand, CVR-nummer 38251538

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.kirkepaavej.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 769952) og kontooverførsel (reg.nr.: 3409 kontonr.: 12833431).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at ansætte iværksættere i Kirke på vej Danmark, samt til lokaleudgifter til base/eksperimenter, hvor gratis lokaler ikke er en mulighed. Midlerne anvendes endvidere til projekter, der falder inden for foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05859