KIMBRERNES Y'S MEN'S CLUB, AARS

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Jelstrupvej 22, 9600 Aars - CVR 34678944

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 1755608161).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for velgørende formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06200