KhoraStøtte Danmark

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Klokkerfaldet 70, 8210 Aarhus V - CVR 39082667

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2023 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.khora-Danmark.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 593486) og kontooverførsel (reg.nr.: 5394 kontonr.: 251788).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for foreningen KhoraStøtte Danmark’s vedtægtsbestemte formål.
Foreningens formål er at støtte Khora Athen, en forening med base i Athen, Grækenland, via fundraising-aktiviteter og medlemsindtægter, herunder støtte til de flygtninge/migranter og andre mennesker i nød, der i disse år strander i Grækenland. Khora tilbyder undervisning i sprog, musik og computer, juridisk support, morgenmad, daglig  frokost og aftensmad, kvindeområde, børneområder, freeshop, fysiske aktiviteter som yoga, fodbold og skateboard, og desuden information om ressourcer i Athen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06307