Ketotic Hypoglycemia International

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Damgårdsvej 23, 8660 Skanderborg, cvr 41171944

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.ketotichypoglycemia.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram og X)
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 4247AB) og kontooverførsel (reg.nr.: 5958 kontonr.: 1104011).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for driften af patientforeningen Ketotic Hypoglycemia International, samt til at kunne støtte forskningen indenfor uforklarligt lavt blodsukker.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til at dække udgifterne til hjemmesiden, samt den årlige konference.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07184