Kaninværnet

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Holger Brodthagensvej 51,  4800 Nykøbing F  CVR 38787101

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.kaninvaernet.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 311658) og kontooverførsel (reg.nr.: 5359 kontonr.:0245988).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til foreningens drift, kampagner og vores AkutTeam.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07169