Julehjælp Struer Provsti

29-02-2024

Kontaktoplysninger

Kirkegade 42, 7600 Struer

Indsamlingsperiode

fra den 1. november 2023 til den 29. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 761332) og kontooverførsel (reg.nr.: 7602 kontonr.: 1361894).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at yde hjælp til betrængte familier og enlige med tilknytning til folkekirken til fejring af julen efter traditionerne. Støtte betrængte i forbindelse med konfirmationer, samt støtte deltagelse på sommerlejre, skoleophold og andre relevante formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06680