INTERNATIONALT FORUM

01-04-2024

Kontaktoplysninger

Griffenfeldsgade 41,  2200 København N  CVR 29808317

Indsamlingsperiode

fra den 15. november 2023 til den 1. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform (www.Firefund.net)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8411 kontonr.: 2073832)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at afholde demonstrationer og events, der skal skabe opmærksomhed på de humanitære tilstande i Palæstina i forbindelse med den nuværende væbnede konflikt i området, med det formål at oplyse og engagere civilbefolkningen i emnet.
Med midlerne kan der købes bannere, skilte, lydudstyr, leje af lydvogn, infomateriale, forplejning til frivillige, udgifter til print af plakater, honorarer, flyveblade o. lign.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne
tilbagebetales til donorer.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet tilbagebetales til
donorer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.   23-700-07030