INTERNATIONAL BØRNESOLIDARITET

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 41D, 1620 København V  CVR 17665235

Indsamlingsperiode

fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (https://ibssol.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 380003) og kontooverførsel (reg.nr.: 5301 kontonr.: 274783).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte ekstremt udsatte børn og unge i Latinamerika, som gennem tryghed, organisering og styrkelse af selvværd får en stærkere stemme, demokratisk deltagelse, og indflydelse på beslutninger, som vedrører deres liv og fremtidsmuligheder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07153