#IngenSkalStåAlene

15-08-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Helle Kassinger.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. august 2023 til den 15. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 3780NP) og kontooverførsel (reg.nr.: 2279 kontonr.: 4399966871).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at tilbyde en platform og et fællesskab for kolonister med juridisk bistand for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af klage notater til forvaltningen samt Folketingets Ombudsmand, udarbejde standard-klagebreve, der kan tilpasses enkelte sager, samt at samle så mange oplysninger som muligt fra enkeltsager, så vi kan udarbejde dokumenter, der indeholder oplysninger om, hvad du som enkelt individ kan foretage dig, hvis du modtager brev fra kommunen.

Ligeledes til nødvendige administrative udgifter som for eksempel godkendelse af indsamling, oprettelse af hjemmeside samt øvrige administrative

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til kræftens bekæmpelse i kærligt minde om min Søster Lotte Kassinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-07008