indsamlingshjælpen

31-03-2024

Kontaktoplysninger

Lindehaven 47, 2630 Taastrup - CVR 42461423

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2023 til den 31. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.indsamlingshjælpen.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 2298JW, 9867CS, 2341ZR) og kontooverførsel (reg.nr.: 7980 kontonr.: 1175336).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for støtteshowet og donationer skal gå til ukrainske børnehjemsbørn i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06309