Indsamling til såret dansk veteran på Filippinerne

01-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Sine Holm Vind

Indsamlingsperiode

fra den 17. juni 2024 til den 1. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (dk)
  • sociale medier (Facebook og LinkedIn)
  • SMS/mail
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 90180) og kontooverførsel (reg.nr.: 7454 kontonr.: 10022908).

Indsamlingens formål

Hvad må du samle ind til?

Indsamlingen skal bruges til behandling og hjemtransport af den danske veteran Kim, som aktuelt ligger i koma på Filippinerne. Kims nuværende situation kræver omfattende medicinsk behandling og en ambulanceflyvning hjem,
som hans familie ikke har økonomisk mulighed for at dække. Midlerne fra indsamlingen vil blive brugt til at betale hospitalets regninger og sikre, at Kim kan transporteres sikkert hjem til Danmark.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til delvist at dække de udgifter familien har til behandling på Filippinerne samt hjemtransport.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til at støtte andre sårede danske veteraner via Veteranskytterne.dk

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-08010