Indsamling til min mands cancerbehandling i udlandet

14-08-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Mai Sand Jensen

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2023 til den 14. august 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 93992433) og kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 9036922947).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til behandling af min mands cancer, i udlandet.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til en del af behandlingen.

Hvis formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet bruges til forskning indenfor cancer.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til yderligere behandlinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06628