Indsamling til Lars' familie

09-09-2024

Kontaktoplysninger

Tine Alexandra Hedeboe Møller

Indsamlingsperiode

Fra den 18. januar 2024 til den 9. september 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 8861SY) og kontooverførsel (reg.nr.: 3161 kontonr.: 3161779180).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe den efterladte familie økonomisk. Det indsamlede beløb hjælper med at dække begravelsesomkostninger og andre udgifter der kan forekomme i forbindelse med Lars' bortgang.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til tilfalde hans efterladte familie, for at støtte familien økonomisk i den svære tid. De vil blivefordelt ud på hans kæreste og deres 3 børn

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07366