Indsamling til børnehjemmet Solgårdens ofre

23-12-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Lasse Kragh Mogensen

Indsamlingsperiode

Fra den 29. marts 2024 til den 23. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.indsamlingtilbornehjemmetsolgardensofre.com)
  • sociale medier
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 24647461) og kontooverførsel (reg.nr.: 7601 kontonr.: 1075579).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til de børn der har gået på hjemmet ” Solgårdens ofre”. Både for at de nu voksne børn kan få råd til psykologhjælp og komme videre, og at alle omkring sagen kan få det afsluttet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07678