Indsamling skydetelt 2024

08-08-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Anders Barsøe Moseholt

Indsamlingsperiode

Fra den 13. februar 2024 til den 8. august 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.graastenringridning.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Facebook)
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 314907) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1347663).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til et nyt skydetelt til Gråsten ringridning.

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne bruges til Gråsten ringridning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr..:    24-700-07477