IKCB Vejle

14-03-2024

Kontaktoplysninger

Dianavej 10, 7100 Vejle - CVR 31844894.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 14. marts 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 27898) og kontooverførsel (reg.nr.: 5398 kontonr.: 0000250050).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til køb af lejlighed til brug for foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06034.