Ida Rahbek Olsen - Fægterejser

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Claus Rahbek Olsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. februar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via hjemmeside/donationsmodul (gofundme.com).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 30234499, 5429JB og 1481XG) og kontooverførsel (reg.nr.: 2276 kontonr.: 9036982664).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til rejseudgifter i forbindelse med udøvelse af sport.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07465