IChange

10-12-2024

Kontaktoplysninger

Refshalevej 163A, 1. th., 1432 København K, cvr 35910549

Indsamlingsperiode

Fra den 11. december 2023 til den 10. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.gnistforgaza.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • salg/auktion
  • merchandise
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 100080) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 0013089450).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges som donation til en nødhjælpsorganisation, som yder humanitær bistand i Gaza

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07181