I W G I A

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Prinsessegade 29B, 3.  1422 København K  CVR 81294410

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.iwgia.org)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 28392) og kontooverførsel (reg.nr.: 7031 kontonr.: 1094414).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til IWGIAs fremme af oprindelige folks rettigheder jævnfør organisationens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-07219