HUS - Travel aid and private housing for Ukrainian refugees

04-07-2024

Kontaktoplysninger

Lilleskovvej 19, 4220 Korsør, cvr 43121596

Indsamlingsperiode

Fra den 5. august 2023 til den 4. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • Events
  • Hjemmeside/donationsmodul (huslytilukraine.dk)
  • Online indsamlingsplatform (Gofundme samt samlind.dk)
  • Sociale medier (Instagram samt Facebook)
  • Salg/auktion
  • SMS/mail
  • Ved opstilling af kasser i udvalgte supermarkeder (efter aftale med disse) til donation af indkøbte varer.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 252524) og kontooverførsel (reg.nr.: 6220 kontonr.: 6613341)

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe med at transportere ukrainske flygtninge fra Ukraine/Polen til Danmark, herunder dække udgifterne til brændstof, forplejning på turen mv. De indsamlede midler skal også anvendes til støtte og hjælp til de ukrainske flygtninge i form af mad, hygiejneartikler, tøj, indbo mv. når de skal etablere en tilværelse i Danmark, ligesom nogle af midlerne skal bruges til nødhjælp, som fragtes til Ukraine. 

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, gives midlerne videre til en anden velgørende organisation, der hjælper ukrainske flygtninge.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06575