Hospice Sjælland Støtteforening

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Neptunvej 8, 4040 Jyllinge, cvr 32009085

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.hosjstf.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 853624) og kontooverførsel (reg.nr.: 2290 kontonr.: 3490763855).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges i overensstemmelse med foreningens formål: at yde økonomiske støtte til aktiviteter for patienter og pårørende på Hospice Sjælland, at yde økonomisk støtte til det frivillige arbejde på Hospice Sjælland, samt at yde økonomisk støtte til nye projekter/anskaffelser på Hospice Sjælland i samarbejde med hospiceledelsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07323