Home-Start Familiekontakt Danmark

29-02-2024

Kontaktoplysninger

Mageløs 12, 1. th., 5000 Odense C - CVR 29276226

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 29. februar 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.home-start.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), merchandise og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 815 kontonr.: 959979).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af HOME-START Familiekontakt Danmark og dets lokalafdelinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05633