Hjernerystelsesforeningen

2024

Kontaktoplysninger

Vermlandsgade 51, 1.

2300 København S

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31. juli 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) samt SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 814080) og kontooverførsel (reg.nr.: 9385 kontonr.: 1110449182).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for personer med hjernerystelse, senskader og hjerneskader, herunder at bedre tilværelsen igennem rådgivning, fællesskab og politiske målsætninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06498